Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

Νέο ΔΣ στον Κηφήνα

Ολοκληρώθκε με επιτυχία η διαδικασία των αρχαιρεσιών στον μελισσοκομικό σύλλογο Ανατολικής Αττικής <<Ο Κηφήνας>>. Η διαδικασία των εκλογών έγινε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου επικυρώνοντας την ορθότητα και νομιμότητα της εκλογής του νέου σώματος του ΔΣ  της ελεκτικής επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων του συλλόγου.
Πιο συγκεκριμμένα οι υποψήφιοι έλαβαν:

Για το ΔΣ του συλλόγου  
Παλαιοκώστας Νικόλαος      31 ψήφους
Δέγγλερης Ιωάννης                26 ψήφους
Παναγιωτάκος Νικόλαος       26 ψήφους
Μίχα Αικατερίνη                    25 ψήφους
Μάγης Αριστοτέλης               16 ψήφους
Ρουγγέρης Ορέστης                15 ψήφους
Αλευρής Ανδρέας                    14 ψήφους

   για την Ελεκτική επιτροπή
Τσουκαλάς Άγγελος                  16 ψήφους
Γερογιαννάκης Εμμανουήλ     15  ψήφους
Μαντάνης Δαμιανός                 14 ψήφους
   και τέλος σαν αντιπρόσωποι του συλλόγου ορίστηκαν οι
Παλαιοκώστας Νικόλαος               27 ψήφους
Παναγιωτοπουλος Παναγιώτης     22 ψήφους
Μίχα Αικατερίνη                              9 ψήφους 

Στην συνέχεια ακολούθησε ΔΣ από τους εκλεγμένους για την δημιουργία σώματος και ανάληψη καθηκόντων και ορίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Πρόεδρος             Παναγιωτάκος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος      Παλαιοκώστας Νικόλαος
Γραμματέας        Δέγγλερης Ιωάννης
Ταμίας                 Μάγης Αριστοτέλης
Μέλος                  Μίχα Αικατερίνη 
  και αναπληρωματικά μέλη
Ρουγγέρης Ορέστης                
Αλευρής Ανδρέας                    

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για την ομαλή λειτουργία και περαιτέρω ανάδειξη του συλλόγου μας και πάντα με την στήριξη όλων των μελών.

Καλή επιτυχία

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Εκλογή νέου ΔΣ του Κηφήνα

Την Κυριακή 18/03/2018 και ώρα 09:30 πμ καλούμε όλα τα μέλη να παραστούν στα γραφεία του συλλόγου ώστε να αναδείξουν το νέο ΔΣ του  μελισσοκομικού συλλόγου ο Κηφήνας μετά την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10:00 πμ με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Μην ξεχνάτε ότι μπορούν όλα τα οικονομικά ενήμερα μέλη να δηλώσουν υποψηφιότητα στέλνοντας μύνημα στο kifinas.attiki@gmail.com με θέμα <<υποψηφιότητα>> έως την Κυριακή 18/03/2018.
Η παρουσία όλων μας είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του συλλόγου.

Από το ΔΣ.

Δημοσίευση πρακτικών ΔΣ Μαρτίου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 06/02/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΚΗΦΗΝΑΣ» αρ.111

Στην Ν.Μάκρη σήμερα 06/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του συλλόγου οδός Κρήτης & Αγ.Νικολάου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ Νικόλαος Παλαιοκώστας, Κατσίκης Κων/νος  και Παπαδημητρίου Περικλής.
 Κατά σειρά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
                                                              Για το Δ.Σ.

1.       Εγκρίθηκε  δαπάνη  για την μετάβαση και συμμετοχή στην Λάρισα στο συνέδριο της ΟΜΣΕ των μελών Παλαιοκώστα Νικόλαο και  Αλευρή Ανδρέα.

2.       Εγκρίθηκε με 3 ψήφους υπέρ και 2 απών η διαγραφή του μέλους Καλαθάκης Χριστιάννας  από το ΔΣ  λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του συλλόγου. Θα οριστεί μέλος του ΔΣ το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κύριος Ψαραύτης Νικόλαος..

3.       Δεν θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο με τον λογιστή του συλλόγου λόγω έλλειψης προτάσεων.

4.       Εγκρίθηκε δαπάνη και ορίστηκε  δικαστικός αντιπρόσωπος   η κυρία Ουρανία Γαλάνη με ΑΜ/ΔΣΑ 16679 με έδρα την Αθήνα στην οδό Πατησίων 128 και τηλ. επικοινωνίας  694 4941029 η οποία θα παραστεί στις εκλογές του συλλόγου την  Κυριακή  18/03/2018.

Από το ΔΣ.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης

Σαν σύλλογος είμαστε καλεσμένοι στην εκδήλωση με ομιλητή τον Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Μπορούν να παραστούν όσα μέλη μας το επιθυμούν δηλώνοντας δυναμική παρουσία σαν  μελισσοκομικός σύλλογος Ανατολικής Αττικής.

Από το ΔΣ.

Πρακτικά ΓΣ 25/02/2018Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης αρ. 14

Στην Νέα Μάκρη , σήμερά 25 Φεβρουαρίου του 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του συλλόγου επί της οδού Κρήτης & Αγ. Νικολάου συνήλθαν σε Γενική συνέλευση τα μέλη του συλλόγου με την επωνυμία “Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Αττικής ο Κηφήνας”.Στην συνέλευση παραστάθηκαν 27  εκ των 31 ταμειακώς εντάξει μελών.
Στην συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων με εισήγηση του Δ.Σ. του Συλλόγου ορίστηκε ομόφωνα Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος και γραμματέας ο Μύρων Σκανδαλάκης. Την γενική συνέλευση χαιρέτησαν επίσης και ο Πρόεδρος Παλαιοκώστας Νικόλαος.
Στην ΓΣ συζητήθηκαν τα θέματα των μελών:
1.     Καλαθάκη Παναγιώτη
2.     Δορλή Σπύρου
3.     Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου
που ήταν προγραμματισμένα μετά από αίτημά τους.
Μετά τα παραπάνω ο Προέδρος   της Γ.Σ. εκφώνησε την εισήγηση του μέλους  τους Δ.Σ. Παναγιώτη Καλαθάκη :Συζήτηση και ψηφοφορία ανάκλησης αντιπροσώπων από την ΟΜΣΕ και αποχώρηση του συλλόγου από αυτή.

Διαβούλευση των μελών για παραμονή μας ή  όχι  στην ΟΜΣΕ.

Παρέμβαση των μελών:
Δορλής Σπύρος:Να μας πουν την άποψη τους ο πρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και ο εκπρόσωπος μας στην ΟΜΣΕ.
Ελευθερίου Κων/νος:Να μην απομακρυνθεί ο σύλλογος μας από την ΟΜΣΕ.
Αλευρής Ανδρέας: Συμφώνησε με τα όσα ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Ελευθερίου. Επίσης αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν από τον  Μελισσοκομικό  Σύλλογο Ιωαννίνων πριν ενός έτους για την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπρόσωπου.
Σκαρλέας Μανώλης:Ποιος ο λόγος που θέλει να φύγουμε από ΟΜΣΕ ο συνάδελφος κ. Παναγιώτης Καλαθάκης?
Ψαράυτης Νικόλαος:Ποιά τα υπέρ απομάκρυνσης από ΟΜΣΕ.
Τοποθέτηση Προέδρου Γ.Σ.:Όχι απομάκρυνση από ΟΜΣΕ γιατί είμαστε μέρος ενός συνόλου, όχι σπασμωδικές κινήσεις. Δεν έχουμε έρθει σε επαφή με άλλους συλλόγους και δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει  πρόταση να δημιουργηθεί νέο κλαδικό όργανο , όποτε να παραμείνουμε μέχρι να συσταθεί “ΝΕΑ ΟΜΣΕ”, δηλαδή να γίνει εκκαθάριση των μελών της ομοσπονδίας, να διαγραφτούν οι σύλλογοι που κατά της αρχαιρεσίες δεν παραβρέθηκε δικαστικός αντιπρόσωπος δίνοντας όμως κάποιο εύλογο χρόνο στους συλλόγους για την πραγματοποίηση των νόμιμων διαδικασιών. Πρόσβαση όλων των μελ/κόμων στα πρακτικά της ΟΜΣΕ. Έγγραφη αναφορά στην ΟΜΣΕ διότι δεν ενέργησε το ΔΣ της προς την υλοποίηση  της απόφασης της ΓΣ, όπου ψηφίστηκε περί νομοθεσίας ψεκασμών.
Εάν δεν γίνουν τα παραπάνω από την ΟΜΣΕ κινούμαστε νομικά.
Επίσης , ως προς το θέμα της μυστικής ψηφοφορίας δεν τίθεται θέμα εκλογής εκπροσώπου ούτε και κάποιο προσωπικό θέμα , όποτε και με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. η ψηφοφορία θα είναι φανερή.
Παλαιοκώστας Νικόλαος:Απάντηση προς τον συνάδελφο κ. Δορλή να παραμείνουμε στην ΟΜΣΕ. Απάντηση προς συνάδελφο κ. Σκαρλέα “για δικό του λόγο ”.Αδύνατη η ανάγνωση των πρακτικών στην Γ.Σ. της ΟΜΣΕ. Θα πρέπει να δοθεί χρόνος στην ομοσπονδία ,τουλάχιστον ένα έτος περιθώριο, ώστε να γίνει η γενική συνέλευση της και να καθοριστούν ποιοί σύλλογοι είναι νόμιμοι και γενικότερα να κινηθεί δια της νόμιμης οδού.

Ψηφίστηκε με 0 υπέρ και 27 κατά , της ανάκλησης των αντιπροσώπων από την ΟΜΣΕ  και αποχώρηση του συλλόγου από αυτήν. Όποτε ομόφωνα αποφασίστηκε η παραμονή μας στην ΟΜΣΕ.


  Ο Πανγιώτης Παναγιωτόπουλος. προτείνει την επανάληψη των αρχαιρεσιών με βάση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί,  προκειμένου να παρευρεθεί δικαστικός αντιπρόσωπος. Ψηφίστηκε με 27 υπέρ και 0 κατά. Όποτε ψηφίστηκε ομόφωνα.
Επίσης ο πρόεδρος της Γ.Σ πρότεινε ως πιθανή ημερ/νία επόμενων εκλογών της 18/3/2018 ,όπου ψηφίστηκε με 25 υπέρ 2 κατά.

Παλαιοκώστας Νικόλαος:Προς συνάδελφο κ. Παναγιωτόπουλο να τον διαβεβαιώσει , εάν ο σύλλογος Ιωαννίνων έχει καταθέσει ένσταση ή μήνυση στο πρωτοδικείο Λάρισας προς την ΟΜΣΕ και αν αναφέρεται και η ύπαρξη συλλόγων με εκλεγμένα μέλη χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου;
Αναφορά στον μελισσοκομικό σύλλογο Μελίσσι που έχει δηλώσει μέσω της ιστοσελίδας του ότι η Αθήνα παραιτείται από την ΟΜΣΕ , κάτι το οποίο δεν υφίσταται λόγω του ότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος της Γ.Σ. :Απάντηση προς συνάδελφο κ. Παλαιοκώστα είναι ότι τον έχουν διαβεβαίωση πως έχουν κάνει μήνυση και αναφέρουν για συλλόγους με εκλεγμένα μέλη άνευ  παρουσίας δικαστικού αντιπροσώπου.

Σπύρος Δορλής: Εκφώνησε την πρόταση του με θέμα ψεκασμοί - διαχείριση και ενημέρωση των φορέων(που κάνουν χρήση φαρμάκων σε μορφή ψεκασμού) στους συλλόγους και μελισσοκόμους.

Τοποθετήσεις μελών

ο πρόεδρος της Γ.Σ.:Προς τον κ. Δορλή του αναφέρει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερωνόμαστε από  συγκεκριμένες ιστοσελίδες κρατικών φορέων όπου δηλώνονται οι ψεκασμοί και να τα παρακολουθούμε σε τακτά  διαστήματα. Επίσης ο σύλλογος μέσω της ιστοσελίδας του μας ενημέρωνε.
Παναγιωτάκος Νίκος:Επειδή δεν έχουν επαφή με το ίντερνετ όλοι του συλλόγου, προτείνει την δημιουργία ομάδας  ενημέρωσής που θα αναρτεί της πληροφορίες περί των θεμάτων ψεκασμών σε όλη την αττική αλλά και για τις νομές που πηγαίνουμε.
Κατσίκης Κώστας:Αναφέρει ότι στην ιστοσελίδα του συλλόγου αναρτούνται τα πάντα μέσω του Δ.Σ. από ενημερώσεις ,ψεκασμούς πρακτικά κ.α. Ύπαρξη δυσκολίας συνεργασίαςμε άλλους συλλόγους για ενημέρωση σε άλλες περιοχές, διότι δεν έχουμε στην κατοχή μας τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας και είναι δύσκολη η συνάντησή τους.
Θέλει βελτίωση στην συνεργασία μεταξύ των συλλόγων για ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μιας ομάδας που θα μπορέσει να τρέξει τα συγκεκριμένα θέματα.

Έτσι προκύπτει από τα λεγόμενα των μελών στην δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα(ενημέρωσης ψεκασμών προς τους συλλόγους) από τις περιφέρειες και τους δήμους πριν από κάθε ψεκασμό.
Όπου  ψηφίστηκε 27 υπέρ  0 κατά
Τα μέλη της ομάδας αυτής είναι ο Δορλής Σπύρος, Σκανδαλάκης Μύρων και
Μίχα Κατερίνα.

Ο Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης: Πρότεινε την συμμέτοχή του συλλόγου στον ψηφιακό συνδικαλισμό ,γιατί η ψηφιακή τεχνολογία είναι το σήμερα.Γίνονται ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις που μπορούν όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν , δεν σημαίνει ότι έχουμε κατάργηση φυσικών προσώπων. Δεν ύπαρχει νόμος που να καταργεί ή να απαγορεύει την ψηφιακή διαβούλευση.
Είναι πολλά τα θετικά τα οποία παραθέτω άμεσα.
Α)Να προηγηθεί της Γ.Σ. ,ανάρτηση με τα θέματα ,έτσι ώστε τα μέλη να έχουν άπλετο χρόνο για να ενημερωθούν  και να αποφασίσουν δίχως βιασύνες.
Β)Σε περιπτώσεις που προκύπτουν επείγοντα θέματα και δεν προλαβαίνουμε να συγκαλέσουμε Γ.Σ. διότι τρέχουν οι εξελίξεις ,οι αντιπρόσωποι μας θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις, μέσω της βούλησης των μελών που θα εκφράζετε από την δημοσκόπηση στο διαδίκτυο.

Η Πρόταση είναι η εξής:Δημιουργία κλειστής ομάδας fb μελών του συλλόγου με σκοπό αποκλειστικά τις διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις  των μελών του συλλόγου. Διαχείρηση ομάδας μόνο από Δ.Σ. συλλόγου, οι προτάσεις παιρνούν μόνο από ΔΣ ύστερα από απόφαση τους.

Τοποθετήσεις μελών

Δαμιανός Μαντάνης:Οικονομικά  ενήμερα στην κλειστή ομάδα
 Παλαιοκώστας Νικόλαος: Διαχειριστές μιας τέτοιας ομάδας θα είναι ο ταμίας και ο γραμματέας.
Παναγιωτάκος Νίκος : Προσεκτική τοποθέτηση των μελών για να μην προσβάλλονται άλλοι.Άμεση διαγραφή των μελών από την κλειστή ομάδα που δεν πληρώνουν συνδρομή τους , καθώς και όσων παραβαίνουν τους κανόνες που έχουν καθοριστεί από ΔΣ συλλόγου.
Αλευρής Ανδρέας:Έθεσε  ένα παράδειγμα μέλους που εκφράστηκε με άσχημο τρόπο στην ιστοσελίδα του fb , θίγοντας καταστάσεις και θέματα οπού  δεν είναι της αρμοδιότητας του. Συμφωνεί για την κλειστή ομάδα μόνο από μέλη. Να γίνετε δημοσκόπηση των θεμάτων πριν την Γ.Σ.
Γιάννος Άγγελος:Η γενική συνέλευση δεν αντικαθίσταται από το ίντερνετ .
Φιλιούσης Πασχάλης:Σύμφωνος με την πρόταση κ. Πανάγιωτόπουλου περί ψηφιακού συνδικαλισμού , όπου το ΔΣ θα εγκρίνει πρώτα  τις προτάσεις  πρίν αναρτηθούν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διατύπωση τους. Η διαδικασία διαγραφής μελών πρέπει να υπάρχει σαν θέμα, όπου να συνεπάγετε πολλές φορές και ολική.
Γερογιαννάκης Μανώλης:Δεν με ενδιαφέρουν τα λεγόμενα από 1500 μέλη του fb όπου δεν είναι εγγεγραμμένοι στον σύλλογο ,αρκεί να μην βρίζουν ή να θίγουν τον σύλλογο με ανακρίβειες. Να θεσπιστούνε κανόνες λειτουργίας της ομάδας για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά.
Η ψηφοφορία ήταν ,υπέρ 22 κατά 0, όποτε ψηφίστηκε ομόφωνα.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης                Σκανδαλάκης Μύρωνας                            

Από την ΓΣ

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΓΣ και εκλογή νέου ΔΣ του Κηφήνα

Ολοκλρώθηκε με επιτυχία η ΓΣ του συλλόγου την 25/02/2018 σε κλίμα άκρως συναδελφικό και με έντονη την ιδέα των συνεργασιών των μελών.
Η ΓΣ πήρε αποφάσεις για σημαντικά θέματα και συγκεκριμένα:
 1. Να παραμείνει ο σύλλογος στην ομοσπονδία ΟΜΣΕ με ομόφωνη έγκριση
 2. Συζητήθηκε το θέμα των ψεκασμών από φορείς και ιδιώτες και δημιουργήθηκε ομάδα ενημέρωσης των μελών του συλλόγου( σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους) από τους Σκανδαλάκη Μύρωνα Μίχα Κατερίνα και Δορλή Σπύρο.  Φυσικά υποχρέωση όλων των μελών είναι να ενημερώνουν αν πραγματοποιούνται ψεκασμοί στην περιοχή τους.
 3. Ψηφίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του συλλόγου στον ψηφιακό συνδικαλισμό (θα υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση στο μέλλον όταν αυτό δημιουργηθεί), και τέλος
 4. Ψηφίστηκε ομόφωνα ότι ο σύλλογος θα προχωρήσει σε εκλογές για νέο ΔΣ, πάντα με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Σαν ΔΣ είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλέσουμε τα μέλη του συλλόγου να δηλώσουν υποψηφιότητα αν επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο σχήμα του ΔΣ έως την Παρασκευή 16/03/2018. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να είναι ταμειακά ενήμερα και να έχουν όρεξη να προσφέρουν στον σύλλογο και την μελισσοκομία γενικότερα.
Μπορείτε να στείλετε μύνημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου kifinas.attiki@gmail.com με θέμα <<υποψηφιότητα>> έως την παραπάνω ημερομηνία.

Από το ΔΣ

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

ΓΣ 25/02/2018

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 25/02/2018 θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ του συλλόγου μας και θα  συζητηθούν τα θέματα που δεν ολοκληρώθηκαν στην προηγούμενη συνάντησή μας.
Ώρα προσέλευσης των μελών  στις 10:00 πμ και ώρα ένερξης της ΓΣ ορίζεται η 10:30 πμ.

Από το ΔΣ.

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Συνάντηση μελών με λογιστή

Το επόμενο διάστημα το ΔΣ  θα επιθυμούσε να καλέσει στα γραφεία μας τον λογιστή του συλλόγου για να μας λύσει τις όποιες φορολογκές απορίες έχουμε και να μας καθοδηγήσει σωστά στις υποχρεώσεις μας με την εφορία.
Θα ήταν σκόπιμο να συλλέξουμε τις ερωτήσεις μας ώστε να υπάρχει άμεση απάντηση από τον ίδιο.
Καλούμε τα μέλη που έχουν απορίες να στείλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου kifinas.attiki@gmail.com για να δημιουργήσουμε την λίστα των ερωτήσεων. Η ημερομηνία της συνάντησης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα και μπορούν όλα τα μέλη να στείλουν τις ερωτήσεις τους έως την Τετάρτη 28/02/2018 με θέμα <<λογιστής>>  και αναγράφοντας τις απορίες τους.

Από το ΔΣ.

Νέα επικοινωνία με τον Κηφήνα

Λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε με το ηλεκτρονικό μας ταχύδρομείο αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε νέα διεύθυνση για την καλύτερη επικοινωνία μας.
Έτσι μπορείτε να επικοινωνείτε σε ηλεκτρονική μορφή πλέον στo kifinas.attiki@gmail.com

Από το ΔΣ

Κοπή πίτας 2018

Στις 03/02/2018 πραγματοποιηθήκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από το ΔΣ και τα μέλη του συλλόγου μας και ακολούθησε η παραλαβή των δώρων από τα είκοσι (20) τυχερά μέλη. Θα θέλαμε σαν ΔΣ να ευχαριστήσουμε όλους όσους έκαναν την προσφορά τους που για πρώτη φορά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και ευελπιστούμε παρόμοια συμμετοχή και στο μέλλον.


 Στην συνέχεια ξεκίνησε η τακτική ΓΣ που ήταν προγραμματισμένη χωρίς να ολοκληρωθεί λόγω διαφωνιών των μελών.Έτσι ορίζεται νέα ημερομηνία ΓΣ την Κυριακή 25/02/2018 με την συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων που δεν πάρθηκε απόφαση.

Από το ΔΣ.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Θέματα ΓΣ Φεβρουαρίου

Προς ενμέρωση των μελών παραθέτουμε μετά από έγκριση του  ΔΣ τα θέματα της ΓΣ Φεβρουαρίου της 03/02/2018. Τα μέλη που  έστειλαν τις προτάσεις στον σύλλογο είναι:
 • Καλαθάκης Παναγιώτης: Συζήτηση και ψηφοφορία ανάκλησης αντιπροσώπων από την ΟΜΣΕ και αποχώρηση του συλλόγου από αυτή.
 • Δορλής Σπύρος: Θέμα ψεκασμών για διαχείρηση και ενημέρωση των φορέων (που κάνουν χρήση φαρμάκων σε μορφή ψεκασμού) στους συλλόγους & μελισσοκόμους.
Επίσης κατόπιν απόφασης της ΓΣ θα συζητηθούν και τα θέματα που δεν ακούστηκαν στην ΓΣ της 19/11/2017 από τα μέλη:

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος                                                                                               
 Το πρόβλημα διαχείρισης των παρατημένων άδειων κυψελών  σε δημόσιες εκτάσει.
  Ψηφιακός Συνδικαλισμός στη μελισσοκομία. Πώς μπορεί να ξεκινήσει να τον εφαρμόζει
 ο σύλλογός μας.

 Καλαθάκη Χριστιάννα 
 Η πορεία του συλλόγου μετά από την ψήφιση του νέου συνδικαλιστικού νόμου.
 
Τα παραπάνω θέματα θα τεθούν στην ΓΣ μετά από την κοπή τς πίτας.
Ώρα έναρξης 17:00 

Από το ΔΣ.

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Αναβολή ΓΣ και κοπή πίτας


Λόγω της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Κυριακή 04/02/2018 το ΔΣ κρίνει σκόπιμο να αναβληθεί η ΓΣ και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που ήταν την ίδια ημέρα.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι την αξία του γεγονότος και θεωρούμε ότι θα κατανοήσουν όλα τα μέλη την συγκεκριμένη αναβολή.
Ορίζεται ως μέρα υλοποίησης της ΓΣ η προηγούμενη, δηλαδή  Σάββατο 03/02/2018και ώρα έναρξης 17:00μμ.
Σας περιμένουμε όλους να συζητήσουμε τα προβλήματα που θα τεθούν από τα μέλη και να μοιραστούμε τα πλούσια δώρα από την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας.

Από το ΔΣ.

Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Κοπή πίτας με πλούσια δώρα.


Όπως γνωρίζουμε την Κυριακή 04/02/2018 θα πραγματοποιηθεί κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα γίνει και η ετήσια τακτική ΓΣ του συλλόγου μας.
Θα θέλαμε σαν ΔΣ να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν στον σύλλογο με τις προσφορές τους ώστε να μοιραστούν στα μέλη πλούσια δώρα.
Πιο συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους:
 • Τυπογραφείο Παπαδημητρίου Περικλή που προσφέρει σε δύο τυχερούς από 500 επαγγελματικές κάρτες.
 • Την μελισσοκομία Τσιμίνη Ισίδωρου που προφέρει 600 ταινίες Γλυκερίνης με Οξαλικό οξύ.(εφαρμογή για 300 μελισσοσμήνη) 
 • Την μελισσοκομία Σακαρίκου που προσφέρει 80 κιλά ζυμωτή τροφή και μία δυόροφη κυψέλη.
 • Το κατάστημα μελισσοκομικών ειδών Μελισσόπολις που προσφέρει ένα καπνηστήρι και μία μελισσοκομική μάσκα.
 • Το ανθοπωλείο της Μίχα Αικατερίνης που προσφέρει μία δωροεπιταγή 20 ευρώ για αγορές από το κατάστημα.
 • Τον μελισσοκόμο Παλαιοκώστα Νικόλαο που προσφέρει μία παραφυάδα 3 πλαισίων σε ένα τυχερό.(παράδοση κατόπιν συνεννόησης)
 • Τον μελισσοκόμο Κατσίκη Κων/νο που προσφέρει μία παραφυάδα 3 πλαισίων σε ένα τυχερό.(παράδοση κατόπιν συνεννόησης) 
 • Τον Αθανάσιο Κουτσουγιάννη που προσφέρει 4 λίτρα ΕΜ για αντιμετώπιση και πρόληψη των ασθενειών στα μελισσια. 
 • Toν μελισσοκόμο Αλευρή Ανδρέα που προσφέρει 5 βασίλισσες (από 18 Απριλίου & κατόπιν συννενόησης)
 Από το ΔΣ.

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις του "Κηφήνα"

* indicates required